[JUL 2021] Modern Calligraphy - Brushing Lettering Workshop for Beginners 英文書法入門工作坊

日期
10/07/2021 - 14:00 - 31/07/2021 - 16:00
地址
Zacca Dream
Rm2201A, 22/F, Witty Commercial Building, 1A-L Tung Choi St., Mong Kok, Hong Kong

Modern Calligraphy Brushing Lettering Workshop for Beginners 英文書法入門工作坊

[ 工作坊內容簡介 ]
成日睇 Instagram 見到大家 post 好靚嘅字,好文青 feel 但自己又寫唔到,總係差少少唔係好似樣?! 大家可以來跟導師練習一下,學下技巧同點樣用 brush tip pen 寫出英文字母大楷及細楷啦~ 想寫書法寫得靚,當然要多練習,不如就從依家起步啦 ~ ^0^
工作坊主要教授 Modern Calligraphy 英文藝術字(Brush Lettering) 書寫基本概念(入門),學習書寫全套大楷及小楷字母,為方便同學學習及日常應用,此入門班內容將以 Pentel Touch Brush Pen教授,先以brush pen作為書寫工具,讓大家以更容易方式掌握字型結構。

對象
歡迎對Modern Calligraphy (Brush Lettering)書法有興趣的朋友參加,此工作坊為入門的朋友而設, 完成之後有興趣可以報名進階工作坊繼續學習。

開班人數
4-6人一班

報名
查詢
相關主題