Mira Place x LOCOLOCO - 《創遊各國・週末市集》

日期
19/06/2021 - 12:00 - 20/06/2021 - 20:00
26/06/2021 - 12:00 - 27/06/2021 - 20:00
03/07/2021 - 12:00 - 04/07/2021 - 20:00
地址
尖沙咀美麗華廣場B1中庭
尖沙咀彌敦道132號

Mira Place x LOCOLOCO - 《創遊各國・週末市集》

相信好多熱愛周圍飛既香港人都好耐冇去旅行啦!所以今次市集將會以「創遊各國」做主題,希望集合多個以唔同國家做主題既攤檔,等客人黎到Shopping都有種去旅行既感覺!

今次市集每週將邀請30個手作或創意設計小店,例如以刺繡製作幸運的日本和風手鞠球的「Petite Garden」、售賣伊朗傳統手造工藝的「Silkbond」、以泰國進口的手造紙花,糅合手藝和花藝,自家創作不同花藝擺設的「Sawadee.Fa」、以及雲集大量土耳其飾物及擺設的「Turkish Products & World Shop」等等。

市集現場還有更多別具特色的品牌,如果客人想搜各國主題的生活好物,便千萬不要錯過今次機會了!
------------------------------------------------------
主題:Mira Place x LOCOLOCO - 《創遊各國・週末市集》

日期:6月19日 至 6月20日
6月26日 至 6月27日
7月3日 至 7月4日

時間:上午12時-晚上8時

地點:尖沙咀美麗華廣場B1中庭

網址: www.locoloco.com.hk
Facebook: www.facebook.com/locoloco.hk
Instagram: www.instagram.com/locoloco_hk

查詢
相關主題