HKU SPACE 現代水墨技法實驗

日期
14/07/2020 - 20:00 - 29/09/2020 - 22:00
地址
HKU SPACE 統一中心分校
香港金鐘道95號統一中心

水墨畫唔一定係畫山水!

水墨畫 cross over現代畫風,由傳統用墨技法、發展至各種實驗性方法,【現代水墨技法實驗】鼓勵同學以中西繪畫理論,配合寫生、透視及色彩學嘅基礎研習,以作嶄新嘗試去培養個人嘅表達能力。

報名
相關主題